Regressie

sandra-kleinReïncarnatietherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt mentale, emotionele of lichamelijke problemen aan te pakken en op te lossen.
Regressie en reïncarnatie betekenen letterlijk ‘teruggaan in de tijd’. Uitgangspunt is dat je vastzittende emoties ontlaadt en (h)erkent. Door overlevingsstrategieën te doorbreken wordt dat wat aandacht vraagt in het hier en nu geneutraliseerd en inzichtelijk gemaakt. Dan kun je bewust leven, in verbinding met jezelf en volledig in je kracht.
De ervaring leert dat je niet in reïncarnatie hoeft te ‘geloven’ om baat te hebben bij de therapie.

Regressie en reïncarnatie liggen in elkaars verlengde. Regressie gaat over je huidige leven, reïncarnatie omvat vorige levens.
Problemen kunnen hun oorsprong hebben in ervaringen van kort tot jaren geleden, van nu, tiener, kleuter, baby tot belevingen tijdens de zwangerschap of het moment van incarneren in dit leven en vorige levens.
Vorige levens kun je hebben geleefd als slachtoffer of als dader.

Werkwijze

Je komt in een eerdere levensfase of vorig leven door met een verhoogde concentratie met je probleem of symptoom bezig te zijn. Het is een diepere vorm van bewustzijn, het zgn. elliptisch bewustzijn.
Het proces is te vergelijken met wanneer je autorijdend in het hier en nu schakelt, gas geeft, oplet, terwijl je in gedachten intensief met iets anders bezig bent. Opeens besef je: “Hé, ben ik hier al?!” Terwijl je aanwezig ben gebleven heb je als het ware een stukje weg “gemist”.